Vill du fortsatt vara relevant för dina besökare? Anlita Boostr som SEO-byrå och väx din affär digitalt.

Vill ni öka era intäkter?

Nå nya höjder med bättre SEO!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Hur ser Boostr på SEO?

Vår filosofi när det kommer till SEO eller sökmotoroptimering som det även kallas är att det inte finns några genvägar. Ett gediget arbete ska ske månad efter månad, år efter år. Anledningen är enkel, kunders beteende ändras och så gör även Googles algoritmer. Det är därför ett strategiskt och långsiktigt samarbete med Boostr är lönsamt och givande.

Enligt den senaste rapporten från Svenskarna och Internet kan vi lära oss att 97% av Sveriges totala internetanvändare nyttjar Google som sökmotor. Över 61%, oavsett ålder, söker efter produkter, tjänster eller svar varje dag.

Arbetsmodell för SEO

Vi vill förmedla det enkla i att arbeta tillsammans med oss på Boostr. Därför har vi aktivt valt att dela upp vår arbetsmodell i fyra steg som alla innefattar olika delar som påvisar ett bra resultat för SEO.

1. Förstudie och analys för SEO – sökmotoroptimering

En förstudie och en analys av konkurrenter, webbplats, teknik, nuläge och sökordsförslag skapas i denna fas. Vi skapar detta arbete som en grund för hela er synlighet på Google. Dessutom anpassas detta till er målgrupps geografi för att öka synligheten för din lokala SEO.

2. SEO-strategi och målsättning

Vi sätter upp tydligt definierade mål med vårt SEO-arbete, målen ska vara tydligt mätbara, realistiska och gärna ha så nära relation som möjligt till er affär. När vi har dessa nyckeltal och önskemål sätter vi samman en SEO-strategi för hur vi ska nå målen tillsammans.

3. Månadsinsatser

Arbetet kommer inte att stå stilla, utan planerade och transparenta aktiviteter kommer att ske på er webbplats varje månad där fokus på bättre resultat och måluppfyllnad är prioritet.

4. Åtgärdsförslag och rapportering

I samband med att webbplatsen ständigt analyseras behövs också förbättringar. Vi tar därför fram åtgärdsförslag som är anpassade för ert företag och webbplatsen. Åtgärdsförslagen presenteras tillsammans med den rapport som utgår varje månad. SEO-rapporten, som finns via en digital portal, innehåller statistik och nyckeltal, men även viktiga insikter om framtiden. 

Vill du veta mer om vår arbetsmodell för SEO?

Därför är det viktigt att synas online

I dagens digitala är ditt företag är synligt på nätet, oavsett om du vill det eller inte. Genom att arbeta aktivt med er digitala närvaro tar ni kontrollen över hur ert företag syns, och kan få fler kunder att hitta till er genom att vara högt upp i sökresultaten på relevanta sökningar.

Sökmotoroptimering är långsiktigt och mer kostnadseffektivt än traditionell marknadsföring

Du behöver bara gå tillbaks till dig själv. Om du ska köpa något, oavsett om det är en produkt eller en tjänst, så kommer du söka efter information. Samma sak gäller både för privatpersoner och företag.

Broschyrer, tidningsannonser och branschorganisationens webbplats i alla ära, men sökmotorer är den absolut vanligaste platsen där folk hittar sin information. Det är där, på relevanta sökfraser, som du vill synas.

Om inte ditt företag är synligt i sökresultaten, så är det dina konkurrenter som kommer att få kunderna. Det kan låta hårt, men i praktiken är det så.

Jämfört med sociala medier, så är besökare från sökmotorer mycket närmare köpbeslutet

Dessutom är SEO väldigt kostnadseffektivt. Att lägga tusentals kronor på en tidningsannons som i princip bara är synlig en enskild dag, är inte effektivt.

En synlig webbplats hjälper dig att bli hittad lokalt

Lokala sökningar är en stor del av Googles sökresultat, mer än hälften av alla sökningar är på ett eller annat sätt lokala. Boostr hjälper dig och ditt företag att optimera din webbplats så den bockar av alla faktorer som Google använder för att avgöra vilka webbplatser som är relevanta i lokala sökresultat.

Vanliga begrepp och förklaringar kring SEO

Det finns en mängd olika aspekter som påverkar din SEO både positivt men också negativt. Därför kan det vara viktigt att känna till vilka de vanligaste benämningarna är inom SEO – sökmotoroptimering är. Vi ska enkelt förklara dessa nedantill.

Optimera din webbplats on-page

Med on-page optimering talar vi om arbetsmetoder som sker på din webbplats för att vi ska kunna synas bättre i sökresultaten på Google. Detta är delvis saker som egentligen vem som helst kan utföra och man behöver faktiskt inte vara särskilt teknisk. En del som anses vara standard är att lära Google att rangordna det som går från viktigt till mindre viktigt på webbplatsen. Nedan följer därför en del saker som kan vara viktigt för dig att tänka på när du arbetar med innehållet på din webbplats.

Ovan var några punkter på hur man kan arbeta med on-page optimering och därigenom öka sin synlighet. Naturligtvis är inte detta en ”quickfix” utan krävs att man ständigt har koll på förändringar som sker och hur konkurrenter agerar på marknaden för att ligga i framkant.

Optimera din webbplats off-page

Att arbeta med SEO – sökmotoroptimering off-page handlar primärt om att få värdefulla ingångar eller länkar från andra webbplatser. Google anser att en länkning eller rekommendation från en annan webbplats är relevant och värdefullt. Därför stiger din webbplats på angivna sökord i sökresultaten. Nedan beskriver vi några värdefulla saker som man kan ta med sig kring off-page.

Summeringen av off-page är att det är betydligt svårare att lyckas med, då många av delarna inom detta innebär beslut som inte ligger hos dig utan hos någon annan. Här kan det naturligtvis finnas en stor och viktig poäng att ha en extern part som Boostr som kan hantera dessa delar med ett upparbetat nätverk inom området.

Skapa landningssidor med tydliga syften

Det finns många fördelar med att ha landningssidor till webbplatsen som har ett tydligt syfte – konvertera besökaren till den större webbplatsen. Anledningen till att det anses vara effektivt är att du som företag kan helt plötsligt vara spetsig i ditt erbjudande och inte behöva visa alla dina tjänster eller produkter direkt.

För att lyckas bäst med landningssidor ska du kombinera dina kunskaper med både on-page och off-page. Där du ska både se till innehållet och dess relevans men också kommer du behöva länkar som får den att lyfta ordentligt.

Vill du veta mer om vår arbetsmodell för SEO?

Se fler vanliga frågor kring SEO – sökmotoroptimering

Vad är SEO?

SEO- sökmotoroptimering är en förkortning för Search Engine Optimization. Den enkla förklaringen är att det handlar om att optimera en webbplats så att den syns när någon söker efter en speciell produkt, tjänst eller svar på en fråga. Primärt när man talar om SEO – sökmotoroptimering är det Google sökmotor man syftar till.

Vad är lokal SEO?

Lokal SEO är en teknik för SEO – sökmotoroptimering som syftar till att förbättra en webbplats synlighet för lokala sökningar, exempelvis SEO Jönköping.

Vad är On-page?

Att arbeta med On-page SEO är ett arbete för att optimera innehållet på en sida, både texter som man skriver men även i den kod som webbplatsen är uppbyggd på. Anledningen till att det ska göras är för att webbplatsen ska vara enkel att hitta i sökresultaten för Google och andra sökmotorer. Många av On-page delarna kan man göra själva, däremot kan det behövas guidning i hur man ska gå tillväga.

Vad är Off-page?

Off-page SEO är allt du gör utanför din webbplats som gynnar din webbplats att prestera bättre i sökresultaten. Den absolut viktigaste delen i Off-page SEO är länkar, detta handlar om att ha så många kvalitativa länkar som möjligt från andra domäner och webbplatser.

Vad är en metabeskrivning?

En metabeskrivning är en kortare text som beskriver för sökmotorerna och besökarna vad den aktuella sidan innehåller. Man vill vara transparent med vad sidans innehåll är och göra det enkelt för den som aktivt söker efter något.

Vad är en metatitel?

Metatitel är rubriken på ditt sökresultat på Google. Du kan justera dessa själv och anpassa det till innehållet på sidan. Syftet är att skapa intresse, vara tydlig och delge information. Ett vanligt ”plug-in” är exempelvis Yoast som kan hjälpa till med detta.

Påverkar webbplatsens laddningstid resultatet?

Den är viktig, inte bara för SEO-arbetets skull utan också för besökaren. Det finns många alternativ till att få en snabbare webbplats. Därför är det alltid bra att kontrollera med hjälp av en webbutvecklare hos Boostr vart problemet finns.

Vad är Google My Business?

Google My Business är en gratistjänst från Google. Detta verktyg låter företag skapa och hantera sin online närvaro på Google, inklusive i sökresultaten och på Google Maps.