En förstudie för SEO lägger grunden för en lyckad digital framtid i sökmotorerna!

Vill ni öka era intäkter?

Nå nya höjder med bättre SEO!

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Vilka steg går Boostr igenom i förstudien för SEO och varför?

Som en certifierad partner till Semrush får vi tillgång till oändligt med verktyg och utbildningar för att kunna erbjuda kunder SEO – sökmotoroptimering både lokal SEO såsom SEO. Boostr har därför kunder i alla olika typer av branscher och en förstudie för SEO lägger grunden för hur nuläget ser ut och vilka nödvändiga aktiviteter som vi måste göra i framtiden för att vara i ständig förbättring.

Nedan följer de steg som vi inkluderar i vår förstudie för SEO – sökmotoroptimering.

1. Konkurrensanalys

Att göra en konkurrensanalys i förstudien är viktigt för att kunna matcha sökord och konkurrera på liknande platser som dina konkurrenter. Antagligen så finns det sökord som ni kan vinna fler kunder på som dina konkurrenters webbplatser idag indexerar på.

Andra viktiga aspekter som vi tittar på i konkurrensanalysen förutom konkurrenters sökord är vilka länkar som konkurrenter nyttjar samt hur väl uppbyggda deras webbplatser är. Analysen av länkar ligger till grund för den länkstrategi som vi i steg två bygger upp åt er.

2. Förvärv till webbplats

Genom både SEMrush och Google Analytics kan vi analysera vart era besökare kommer ifrån och vilka sidor som har mest trafik på er webbplats. Det ger en indikation på vad som faktiskt fungerar och inte med nuvarande webbplats.

Genom denna analys kan vi dra lärdomar kring sökorden och korrigera innehållet på sikt eller strukturen på er webbplats så att den är anpassad efter det som kunderna faktiskt söker efter på Google.

3. Analys av webbplatsen

I vår analys av er befintliga webbplats undersöker dels vilket verktyg och vilken funktionalitet som webbplatsen har men också strukturen. Med strukturen av webbplatsen menar vi uppbyggnaden och strukturen av innehållet som ni visar på webbplatsen.

Den andra delen som Boostr analyserar är länkar, det vill säga finns det länkar som har ett värde att arbeta vidare med eller inte.

4. Sökordsförslag

Att hitta relevanta sökord kopplat till er kärnverksamhet kan låta som en enkel sak. Däremot så måste man alltid väga in vad dina konkurrenter syns på men också vad vi faktiskt kan se att en person söker på i sökmotorerna för att hitta till antingen din webbplats eller dina konkurrenter.

Här görs även analysen på vilken svårighetsgrad de olika sökorden har, detta är allt som oftast kopplat till konkurrens på det valda sökordet. Enligt Boostrs erfarenhet så ska man fokusera på ett par nyckelord och fraser som går att hantera, både on-page men också off-page.

Sökorden ska naturligtvis ha bevisad sökvolym samt vara relevanta för att det ska ge en effekt på ert SEO-arbete. Ett exempel i vår bransch skulle kunna var SEO Jönköping

Vill du veta mer om hur vi arbetar med vår förstudie för SEO?